Text:
POHÁDKY k povídání
učebnice pro nejmenší
autorka: Šárka Jechová
na pultech knihkupectví
Sbr2013.zip 498 kB
LPT07.zip 297 kB
Film - soutěže:
Vady_objektivů_u_projektorů.zip 13,1 MB
Film - výuka:
Jak_Na_To.zip 12,3 MB
Matematika001_ThaletovaVěta.zip 3,24 MB
Matematika002_PythagorovaVěta.zip 10,1 MB
Matematika003_HypokratovyMěsíčky.zip 10,8 MB
VýrobaDPS_KompletaceDesky.zip 7,53 MB
ÚpravaDPS_PředMontáží.zip 5,51 MB
StavbaDPS_PostupMontáže.zip 14,9 MB
ZiLOG001_ÚVOD.zip 7,94 MB
ZiLOG002_INSTALACE_ZDS.zip 7,12 MB
ZiLOG003_ÚLOHA_č1.zip 4,20 MB
ZiLOG004_ZALOŽENÍ_PROJEKTU.zip 9,73 MB
ZiLOG005_PG_KROKOVÝ_MOTOR.zip 40,1 MB
ZiLOG006_ÚLOHA_č2.zip 7,65 MB
ZiLOG007_Malý_ZiLOG.zip 11,5 MB
ZiLOG008_Doplnění_ZiLOG004 5,60 MB
ŠACHY001_BAREVNÉ_ŠACHY 45,9 MB
ŠACHY002_POCTA_FISCHEROVI 37,0 MB
CLUSTER_01_COMPUTER_CLUSTER 30,6 MB
CLUSTER_02_TYPY_CLUSTER 19,3 MB
Programy:
ŠACHY_FEDIX_zobrazuje_FEN_notaci 7,07 MB
ASCIItab.exe 62,9 kB
Klavesy.exe 61,5 kB
MC-ver.-0.82.exe 48,0 kB
Calend_start.pdf 01,4 MB
Gregorians_2021.exe 103,4 kB
Film - praxe studentů:
PC_01_CASE.zip 23,0 MB
PC_02_POWER.zip 35,1 MB
PC_03_CPU.zip 5,71 MB
Tutorials - filmy jsou bez ozvučení:
Film_Radio_01_vlny.wmv 02,84 MB
Film_COREL_01_vrstvy.wmv 09,60 MB
Film_COREL_02_mrizka.wmv 12,20 MB
Film_COREL_03_cary.wmv 37,77 MB
Tutorials - slajdy.pdf:
Polygrafie_01_PISMO.pdf 04,78 MB
Polygrafie_02_KNIHA.pdf 04,53 MB
PPP - POESIE PRO PARTIČKU:
Atmokineze.pdf 04,54 MB
ESP - EKOSYSTÉMOVÁ POESIE:
BARA_0.pdf 01,38 MB